Date:   Fri, 01 May 2020 06:17:38 +0000


Korrigering till: Proklamation från Stella Leinonen Finnmarkens Skogsfolk och Urfolk, återställare av den den organiska Republiken Staten Finland, officiellt namn Suomen Tasavalta i dag 22 mars (1)2020.

Jag har meddelat nedan tidigare då dessa är de uppgifter som fanns mig tillhanda vid detta tillfälle.
I dag har läget utvecklats och ansvaret kan inte bestämmas tillhöra endast nedan men nedan ska tas med i undersökningar som ett bevismaterial.

1 maj (1)2020,
Finska UrfolkEN,
Stella Leinonen.


"Bevis om vem som äger patentet till detta Corona virus bifogas i proklamation."
"Det är patentägarna som har fullt juridiskt och komersiellt ansvar för ALL SKADA som uppstår genom denna Corona Virus - 19 kris.
THE PIRBRIGHT INSTITUTE, ASH ROAD WOKING, PIRBRIGHT, UNITED KINGDOM, GU24 0NF.
Patent No . : US 10 , 130 , 701 B2."
Proklamation från Stella Leinonen Finnmarkens Skogsfolk och Urfolk, återställare av den den organiska Republiken Staten Finland, officiellt namn Suomen Tasavalta i dag 22 mars (1)2020.


Subject:   Corona Virus Patent
Date:   Sun, 22 Mar 2020 07:38:05 +0000
From:   finnmarkensurfolk <finnmarkensurfolk@protonmail.com>
Reply-To:   finnmarkensurfolk <finnmarkensurfolk@protonmail.com>
To:   Leif of Godland <diarch_leif@lege.net>


Leif of Godland
Meddela berörda. Får publiceras.

Godlanders i
Monarkin Staten Sverige
Latvias Republik
Finlands Republik

Proklamation från Stella Leinonen Finnmarkens Skogsfolk och Urfolk, återställare av den den organiska Republiken Staten Finland, officiellt namn Suomen Tasavalta i dag 22 mars (1)2020.

För kännedom för främmande bolagsstats chefer,
Presidenter och Konungar, ministrar och chefer inom den offentliga förvaltningen samt anställda inom samma.

Coronaviruset

President Trump har utfärdat National Emergency pga av Coronaviruset.

Andra affilierade bolagsstater har reagerat med att sätta folk i karantän dvs begränsar frihet och rörlighet.

Den organiska staten och dess befolkning befinner sig inte i nödläge. Alla sådana är ansvarsfulla människor och sprider inte i onödan varken ett Coronavirus eller andra smittsamma sjukdomar.

Jag förminskar eller förnekar inte att alla sjukdomar är belastande och ibland livshotande för äldre och svagare individer med underliggande sjukdomar eller orsaker. Detta känner alla till.

Men att gå till längder där karantäner och frihetsberövande orsakar onödiga stressmoment samt begränsar tillgång till nödvändig vård, livsmedel och annat livsviktigt kan inte ses som särskilt hälsosamt.

Bevis om vem som äger patentet till detta Corona virus bifogas i proklamation.

Detta bör alla som styr över andra människor ta del av.

Pengar allokerade till krislägets effekter tex:

"Regeringen har enats om en bred uppsättning åtgärder för att trygga arbetstillfällen och människors försörjning samt underlätta företagens ekonomiska situation. Enligt regeringens bedömning uppgår storleken på åtgärderna till cirka 15 miljarder euro.

I den första tilläggsbudgeten tryggas myndigheternas resurser och utökas anslagen för understöd till företag. Anslagen i tilläggsbudgeten uppgår till cirka 400 miljoner euro. Regeringen kommer att lägga fram fler tilläggsbudgetar under de närmaste veckorna."
https://valtioneuvosto.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-esittaa-laajoja-taloustoimia-koronavirusepidemian-haittojen-minimoimiseksi

Dessa betalas av gisslan folket inom bolagsstaten.

Det är patentägarna som har fullt juridiskt och komersiellt ansvar för ALL SKADA som uppstår genom denna Corona Virus - 19 kris.
THE PIRBRIGHT INSTITUTE, ASH ROAD WOKING, PIRBRIGHT, UNITED KINGDOM, GU24 0NF.
Patent No . : US 10 , 130 , 701 B2.Bolagsstatschefer måste åläggas ansvar då de har befattningar som påkallar "due diligence".

Låt detta bli noterat och känt och låt en sanninsgkommision och tribunal framöver undersöka och uppskatta skador på män och kvinnor som drabbats.


Kiminki, 22 mars (1) 2020
Stella Leinonen, Urfolk, Republiken Staten Finland,
Godlands Domsrätt


https://patents.google.com/patent/US10130701B2/en?oq=US10130701


Bilagor:

 1. COV19_1__assignment-pat-43388-258.pdf
 2. COV19_2__assignment-pat-43388-258.pdf
 3. cov19__US10130701.pdf
 4. BIRTH_REGISTRATION_PATENT_9818165.pdf
 5. BORN_TO_LIVE_PATENT.pdf
 6. cloning-1_20200126_092645583.pdf
 7. DEVICE_BIRTH_CERITIFICATION_United_States_Patent_Application__0170048070.pdf
 8. MERRILL-LYNCH-PIERCE-PATENT-ASSIGNMENT.pdf
 9. TRADEMARK__at_character__88781556.pdf
 10. PERCEPTION_HSBC_BANK.pdf
 11. WIPO_version_of_electronic_signatures_that_includes_MERS__id00000007676227.pdf