[Click for English, PDF]


Översättning till Svenska av ÖUT-IWOCG-12019-199, beslut i krigstid, Court Order; Order To Comply With The Sentence Of This Court, September 5, (1)2019.    ÖUT/IWOCG Fall 12019-199

Östersjö Urfolks Tinget
av Gudalandets Urfolks VärldsOrdning
Baltic Sea Indigenous Court of Indigenous World Order of Godland

TINGSBEFALLNING

BEFALLNING ATT ÅTLYDA DETTA TINGS DOMSLUT


    DATERAT 5 SEPTEMBER (1)2019

    Domen från detta ting i ärende Nr 199: Leif I av Gudalandet vs. utländska businesskorporationer, i vilket som helst land, som låtsas vara legitima regeringar för Folkens stater, varande Sataniska korporationer av imperiesyndikaten Engelska Kronan, Vatikanen, Noahid, Sharia, Asiatiska, de Amerikanska etc slavstäderna, med millioner av DNB.com UPIK.de dödslägerbusinessföretag, såsom TeleCom mikrovågsbaser, vapeniserad-vaccin drogindustri (Pharma, kallas på svenska Läkemedelsindustri, ö.a.) etc :
  1. Härmed befalls att den egendom, förmögenhet och rörliga tillgångar av drogindustrin (pharma, ö.a.), telecom och militära korporationer, samt av deras bundsförvanter, härmed och för evigt är förverkat till att vara medborgar-råds-statlig egendom; för att förhindra vederbörligen dömda drogindustri, mikrovågs, och andra brott mot mänskligheten.
  2. befalls att all världsvitt historiskt statlig och lokalsamhällesegendom (egendom skött av socken, härad och motsvarande, ö.a.) publikt är återtagen och är deklarerad vara områden ägda av medborgarna och skötta av lokala vise, till urfolk och nationalstatsmedborgare lojala ledare, som är under ed och i kontrakt med Urfolks Världsordningens av Gudalandets diarker, Diarchs of Indigenous World Order of Godland (IWOG).
  3. Det befalls vidare att tjänstemännen, prästerskap och anställda av dessa korporationer skall omorganisera dessa korporationer till att stå i kontrakt med IWOG, och de skall inte hindra, uppehålla eller störa fredligt tillträde av av lokala urfolk verifierade och validerade människor till dessa publikt återtagna lokala urfolks medborgar-råds-statliga egendomar.
  4. Polisen och ordningsvakterna i Sverige, och hela världen, är härmed deputerade till att bistå i genomdrivandet av denna Tingsbefallning och att skydda Folkets rätt att fredligt omorganisera och styra de återtagna transhumanism-krigsförande korporationerna, eller att stiga åt sidan och avstå från att ingripa gentemot genomdrivandet av denna laga Naturrätts BEFALLNING.
ÅR (1)2019 vid  5 / 9 : 14oo GMT
Denna TingsBEFALLNING är i kraft per detta datum under auktoriteterna av The Common Law Court samt jus gentium, The Law of Nations samt Urfolks Världsordning av Gudalandets Ting; Indigenous World Order Court of Godland, Jordbro, Sverige
Världsurfolkssekr:  Lars Rutger av Gudalandet
T 0046-702 638 118                                <L R>

BSIC/IWOCG BEFALLDE DENNA DAG   5:e   september   ÅR (1)2019
MED DEN PRESIDERANDE DOMAREN ELLER MAGISTRAT
Världs Konn:  Leif I av Gudalandet
T 0046-381 203 50                                 <L E>
World order www.LoveOrder.INFO
Staterna Sverige www.MSS.lege.net Lettland www.LaBie.lv
[Monarkin Staten Sverige.]

//