Förhindra massvält maa. globala skördekollapser.

Detta är i år ännu mer akut än förra året, vilka säkerhetsåtgärder görs för att förhindra massvält med anledning av globala skördekollapser?  PDF sänd till c:a 22 000 svenska lokalpolitiker för ett drygt år sedan:  http://mss.lege.net/doc/orders/Extraordinara_varmoten_for_hastig_lantbruks_och_annat_sakerhetsarbete_skall_anordnas__120180507.pdf  Arkivkopia:  https://web.archive.org/web/20180507200632/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/orders/Extraordinara_varmoten_for_hastig_lantbruks_och_annat_sakerhetsarbete_skall_anordnas__120180507.pdf .

Som där konstaterades, inga regler som stoppar dessa nödåtgärder för överlevnad kan tillåtas, ingen byråkrat eller byråkrati kan tillåtas sabotera då det just handlar om nödåtgärder för överlevnad.  Den som ej stöder räddande nödåtgärder är folkmördare.  (Sidan 5-6.)


Monarken Leif I,
Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland,
den 19 maj 12019, i folkmun kallat 2019.//
[Andra uttalanden.]