[Click for English]

Skriftlig och videoupptagen lojalitetsed för Monark af Staten Sverige

Förtydligande av (1)2018-10-08 01:53:41.


Som skriftlig lojalitetsed för Monark af Staten Sverige, Konn of Godland, Leif Erlingsson, räknas Manifest of Unity of Diarchs of Godland och Declaration of Godland and Charter of Godland av (1)2017-06-11.  Dessa avser lojalitet till allas rätt till sina egna länder.  Inom denna lojalitet utgör ytterligare stiftande dokument, såsom Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17), tillägg till den ursprungliga skriftliga lojalitetseden.

Som videoupptagen lojalitetsed för Monark af Staten Sverige, Konn of Godland, Leif Erlingsson, räknas de första tre och en halv minuterna av videon "Diarchs of Godland/Östersjöväldet in holy Jordbro of Scandinavia. 10.6.17;  Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland, in holy Jordbro of Scandinavia.  Ceremonies in connection with the hidden rulers now having been challenged to show that they are legitimate, and that otherwise we are the legitimate rulers, and that the people need to organize legitimate courts that are not under the control of the war economic business system.", som t.ex. finns på http://www.youtube.com/watch?v=duAiXzLd5rE eller på http://www.youtube.com/watch?v=psdrTOHwy8c .

Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland och Monark af Staten Sverige, har svurit skriftlig och videoupptagen lojalitetsed till Nationens Folk!


/ Densamme. /

//
[Andra uttalanden.]