[Click for English]

Den baltiska solmodellen formulär


Kopiera sidan med klippa-klistra till ett mail (se "Process att bli med i den lagliga staten"), och svara därefter efter var och en av de 14 områdena på hur du ställer dig till respektive formulering.  Vänta med att skicka mailet tills du även gjort klart de andra delarna av processen i samma mail.


Den baltiska solmodellen, Baltic Sun Model, som kommer att fungera som norm för återställande.

I formulering enligt Urfolks ledd Decentralisering - Indigenous Decentralisation - av Ditta of Godland, 7.1.12017, i svensk översättning.

Den baltiska solmodellen, Baltic Sun Model, uttrycker de 14 områdena av våra Gudomliga rättigheter och skyldigheter, som är tvådelade.  Jag älskar och jag är älskad, jag arbetar för andra och andra arbetar för mig, jag dömer och andra dömer mig...  Cirkeln av dessa rättigheter är att Du inte hanteras av något folk som inte älskar Dig.

Tonen av de 14 strålarna i den baltiska solmodellen, Baltic Sun Model:

 1. Jag älskar mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 2. Jag arbetar för mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 3. Jag blir försäkrad mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 4. Jag skapar pengar själv för att täcka grundläggande behov hos mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 5. Jag känner gudomliga lagar och är en rättvis och kärleksfull domare mot mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 6. Jag skyddar miljön för mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 7. Jag balanserar till fred mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 8. Jag håller frisk mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 9. Jag behåller etnogenetisk kultur av mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 10. Jag delar resurserna till mig, min familj, mina släktingar, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 11. Jag finner energi för mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 12. Jag lär mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 13. Jag är kopplad till mig, min familj, mina släktingar, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________

 14. Jag styr mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

  __________________________________________________________________________//
[Process att bli med i den lagliga staten.]