[Click for English]

Enkät


Kopiera sidan med klippa-klistra till ett mail (se "Process att bli med i den lagliga staten"), och svara därefter på varje fråga i mailet.  Vänta med att skicka mailet tills du även gjort klart de andra delarna av processen i samma mail.

En del av frågorna kan verka eller kanske rentav är 'helt nippriga'.  Avsikten är att se hur du reagerar.  Om du anser att en fråga ej går att besvara, svara att frågan ej kan ges ett svar och varför.

 1. Vilket är viktigast, att göra som de som bestämmer säger, eller att förstå och respektera vandras olika rättigheter?

  __________________________________________________________________________

 2. Är det rätt och riktigt att se till att de som inte följer regler börjar göra det, även om de inte direkt skadade någon annan utan mer bara gjorde sin grej?

  __________________________________________________________________________

 3. Har du rätt att Värna dig själv, och om du har möjlighet därtill, skyldighet att Värna om andra, som skulle kunna komma till skada?

  __________________________________________________________________________

 4. Hur ändras sådan rätt eller skyldighet då någon som visar någon form av auktoritet är närvarade?

  __________________________________________________________________________

 5. Vad tänker du om korporativa personers rättigheter?  T.ex., ska de ha samma, mer eller mindre rättigheter och skyldigheter än du och jag?

  __________________________________________________________________________

 6. Ska det alltid finnas enskilt fullt ansvariga levande vänliga människor?

  __________________________________________________________________________

 7. Är det viktigt att korporativa personer finns?

  __________________________________________________________________________

 8. Vilket är viktigast, att bevara det välkända, eller släppa fram det livsbejakande?

  __________________________________________________________________________

 9. Hur lång tradition behövs för att lagliggöra ett gammalt bedrägeri?  Inget exakt svar förväntas.

  __________________________________________________________________________

 10. Måste man göra som de som bestämmer säger?  Utveckla gärna med hur du funderat kring detta.

  __________________________________________________________________________

 11. Vad tänker du överlag om detta med att olika företeelser kritiseras.  Är det bra eller dåligt att kritik alls framförs?

  __________________________________________________________________________

 12. Ska man låta bli att gräva i grundläggande frågor?

  __________________________________________________________________________

 13. Är det viktigt att acceptera rådande förståelse av förnuft och vetenskap?

  __________________________________________________________________________

 14. Är det viktigt att tala om vad som berör människor på ett konkret sätt, så att det kan bli förstått?

  __________________________________________________________________________

 15. Finns det någon annan möjlighet än att antingen försvara den rådande ordningen eller att försöka revoltera?

  __________________________________________________________________________

 16. Känner du till det Romerska Kult-systemet?  Känner du i så fall till andra namn eller begrepp för det?

  __________________________________________________________________________

 17. Är det bra att kultens predikanter har monopol på det vi och våra barn blir lärda, och på det våra barn ska kunna?

  __________________________________________________________________________

 18. Vilket är farligast, några grader varmare klimat totalt över vår planet, eller några grader kallare?

  __________________________________________________________________________

 19. Behöver våra barn kunna hur man överlever en istid?

  __________________________________________________________________________

 20. Känner du till en gammal tropisk korallö i Östersjön?

  __________________________________________________________________________

 21. Vad hände med det som nu är Antarktis under den senaste istiden?

  __________________________________________________________________________

 22. Vad händer nu med och/eller på Antarktis?

  __________________________________________________________________________

 23. Vad hände (1)2017-09-08 i Nacka inför ~100 deltagare i öppen rättssal och under förhandling?

  __________________________________________________________________________

 24. Hur deklarerades Gudalandet / Godland?

  __________________________________________________________________________

 25. När deklarerades Gudalandet / Godland?

  __________________________________________________________________________

 26. Av vilka deklarerades Gudalandet / Godland?

  __________________________________________________________________________

 27. Vad är Gudalandets lag-ramverk, eller The Law Framework of Godland?

  __________________________________________________________________________

 28. Varför är Konungariket Sverige, Kingdom of Sweden, illegitimt såvida det inte decentraliseras enligt Urfolks ledd Decentralisering?

  __________________________________________________________________________

 29. Varför och hur är Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden, legitimt?

  __________________________________________________________________________

 30. Hur kan Konungariket Sverige, Kingdom of Sweden, genom Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden, bli legitimt?

  __________________________________________________________________________

 31. Vad är Oxa?

  __________________________________________________________________________

 32. Vad säger dig namnet Barrie Trower?

  __________________________________________________________________________

 33. Vilket är bäst, planetens egna frekvenser, eller de Barrie Trower talar om?

  __________________________________________________________________________

 34. Ge ett exempel på då någon form av begränsad democide eller folkmord kunde vara acceptabelt?

  __________________________________________________________________________

 35. Ge ett eller flera exempel på praktisk policy där någon form av begränsad democide eller folkmord är en praktisk och därför accepterad konsekvens?

  __________________________________________________________________________

 36. Kan democide- eller folkmordsstöd från en stats institutioner eller från ett internationellt organ i sig göra sådan stat eller organ olaglig/-t?

  __________________________________________________________________________

 37. Är du medveten om Report From Iron Mountain; On The Possibility and Desirability of Peace?  Den sägs skapad av en interdisciplinär studiegrupp om 15.  Den handlar om administration av begränsning.  Krig ses som det grundläggande sociala systemet ("War itself is the basic social system").

  __________________________________________________________________________

 38. Ser du någon koppling mellan The Report From Iron Mountain och Romklubbens Tillväxtens gränser dokument?

  __________________________________________________________________________

 39. Ser du någon koppling mellan The Report From Iron Mountain och FN's "Hållbar Utveckling"/"Sustainable Development" Agenda 21/2030 osv.?

  __________________________________________________________________________

 40. Ser du något grundläggande systemfel i tänkandet bakom den ovan refererade administrationen av begränsning?  Ledtråd:  Kanske universum bara är statiskt, om vi kollektivt uppfattar det så.  Kanske vi låter statiskt tänkande hindra oss från att skapa dynamiska möjligheter.  Kanske ett ursprungligen romerskt system avsett att skapa lydiga medborgarsoldater i det som är avslöjat som ett krigssystem som bottnar i feodalt slaveri inte alls är nödvändigt.  Kanske rentav de gudar som har haft kontrollen i ett antal tusen år har åthutats av de gamla gudarna att den upprörande bristen på respekt och deras krig som det grundläggande sociala systemet ej längre tolereras.

  __________________________________________________________________________

 41. Vad är din inställning till användande av olika varianter av Delphi Metoden för att skapa samtycke för det som benämns "Hållbar Utveckling"/"Sustainable Development"?

  __________________________________________________________________________

 42. Är det viktigt med rikligt med CO2 åt planeten för växtlivet och för att det inte ska bli missväxt och svält?  Om ja, vilka vill att vi minskar CO2 åt planeten?  Om nej, förklara varför?

  __________________________________________________________________________


 1. Ditt namn och ditt familjenamn, samt det Gudaland namn du har valt (ex. Namn av Gudalandet/Godland, av Familjenamns Ätt)?

  __________________________________________________________________________

 2. I vilken socken (organisationsenhet före korporatisering) och på vilken ort har du din hemvist?

  __________________________________________________________________________

 3. Ange egna kontaktuppgifter samt namn på två eller flera som väl känner dig och hur dessa kan nås?

  __________________________________________________________________________//
[Process att bli med i den lagliga staten.]