[Click for English]

Kortfattat till tjänstemän


  1. De regler Ni lyder kommer inte från folket, då verklig demokrati eller folkstyre förutsätter ett informerat folk men folket istället är lurat på samma sätt ni själva är lurade.

  2. Det världsystem som behärskat världen i några tusen år är för sin interna legitimitet helt oberoende av om folket är lurat.  I detta system är folkstyre endast till för skens skull, för att det ska se bra ut, men inte grundläggande för dess interna legitimitet.

  3. Detta världsystems interna legitimitet har filosofiskt, vilket är A och O avseende den vanligtvis dolda interna legitimiteten, dekonstruerats som ett bedrägeri.  Ett bedrägeri som avsiktligt fördummat mänskligheten i tusentals år.  Alla de grundläggande lagren av bedrägeriet har ända tillbaka till Cicero dekonstruerats.

  4. I detta bedrägeri blir enligt tricken även evigt krig, öppet eller dolt, mot egna och/eller andras befolkningar, nödvändigt.  Detta har dolts i offentlig diskurs.  Men, vi är lurade.  Under förutsättning att folket ej fördummas är krig ej nödvändiga.  O.b.s. att alla funktioner i en modern stat är del av detta krigssystem, även om detta normalt döljs bakom den skickligt utformade propagandan.

  5. Legitimitetsgrunden för samfundet Gudalandets Diarki (The Diarchy of Godland) och för därifrån härledda samfund såsom Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden, är att vi avslöjar fällan samt erbjuder en väg ut ur den.  Vi är stigfinnarna och vägvisarna.  Vi tar oss ur den Moment 22 fälla som det bedrägliga världssystemet fångar oss i.  Deras system har ingen utgång, men vi visar att det är ett bedrägeri, och tillhandahåller en väg ut.//
[Process att bli med i den lagliga staten.]