[Click for English]

Utkast till ed


Jag,
            __________________________________________________________________________ ,

manifesterar högtidligt härmed min enhet med och lojalitet till Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden, och med Gudalandet/Godland för att nå målet att återställa den gudomliga urfolksordningen.

Jag accepterar Gudalandets Diarki (The Diarchy of Godland) såsom ett samfund av likar i betydelsen att varje etnisk grupp och ras stöds i utövandet av deras födslorätt och i att styra deras egna socio-ekonomiska system och rättvis distribution av resurser i deras historiska områden.

Jag manifesterar min enhet med Monarkin Staten Sverige såsom ett sådant samfund av likar.


Detta är Min Ed,

av
            __________________________________________________________________________ ,
              [Datum, addera 10 000 eller sätt (1) före klock-år för Urfolkstid.]


i Gudalandet/Godland,

            __________________________________________________________________________ .
            [Signaturbokstäver om elektroniskt, autograf om i utskrift.]Det är MYCKET VÄLKOMMET att Ed även görs på video.  Ange om så skett, var denna kan ses:

            __________________________________________________________________________ .


//
[Process att bli med i den lagliga staten.]