[Click for English]
Följebrev till Anställda vid Kungariket Sverige

Följebrev till Anställda vid Kungariket Sverige, med länkar till bifogade dokument, och till backup versioner pga störsändande "gremlins" där ute:

Subject: Anställda vid Kungariket Sverige, I det rådande krisläget, då folket i övrigt "gömmer sig", har Vi Proklamerat en legitim stat där förut ingen legitim stat fanns
Date: Thu, 14 Sep 2017 21:05:31 +0200
From: leif erlingsson <leif@lege.net>
Reply-To: leif erlingsson <leif@lege.net>
Organization: Monarkin Staten Sverige, http://monarkin-staten-sverige.lege.net/
To: Anställda vid Kungariket Sverige genom Regeringskansliets förvaltningsavdelning <forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se>


Anställda vid Kungariket Sverige,

I det rådande krisläget, då folket i övrigt "gömmer sig", har Vi Proklamerat en legitim stat där förut ingen legitim stat fanns.

I den välordnade interimistiska övergången till återupprättandet av alla Urfolks rättigheter behövs Er kunskap om de befintliga strukturer som måste omvandlas.  För att processen ej ska bli destruktiv behövs "alla händer på däck".

Det är därför med glädje Vi erbjuder Er att arbeta för staten, förutsättningarna framgår av bifogade Proklamationer, etc., och Ni ska besvara erbjudandet inom en vecka, d.v.s. t.o.m. 21 september, med e-brev till leif@lege.net, ärenderad "svar ang. statsanställning".  Senast den 25 september ska vid accept även ett handskrivet och signerat brev sändas till:  Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Eksjövägen 21, 570 34  Bruzaholm.  Det går bra att inte hela brevet är handskrivet, men några rader ska vara det.  Jag behöver i brevet även veta Er hemadress och privata kontaktuppgifter.

Som Monark af Staten Sverige har Vi genom att proklamera en legitim stat för nationen befriat Er från tidigare avtal och överenskommelser, varför Ni är fri att anta Vårt erbjudande.  Proklamationen har registrerats 8.9.17. hos Nacka tingsrätt i samband med offentligt vittnesmål i rättssal inför c:a 100 professionella deltagare, där urfolkstingets beslut om metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle inlämnades.

Det är den som har Pengamakten; att skapa pengar; som har den verkliga makten.  Vi ger den verkliga makten tillbaka till Folket.  Alla former av krig är kriminaliserade och förbjudna.

Monarkin Staten Sverige ingår i Godland genom diarki med Ditta af Östersjöväldet, Ditta of Godland, Konna of Godland, som samtidigt är President of state Republic Latvia.  Monarkin Staten Sverige och State Republic Latvia är därmed två stater som erkänner varandra.  State Republic Latvia's stiftande dokument finns via  http://www.latvijasrepublika.info/ .


Varma hälsningar från Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland


Bilagor:
 1. Monarkin Staten Sverige till Regeringen för Kungariket Sverige, 10.09.17.
  https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Monarkin_Staten_Sverige_genom_Monarken_till_Regeringen_for_Konungariket_Sverige.pdf  (Backup.)

 2. Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
  https://web.archive.org/web/20170918210409/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Proklamation_av_Monarkin_Staten_Sverige.pdf  (Backup.)

 3. Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017.
  https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/orders/Public_Order_of_Revocation_and_Return_to_Kin.pdf  (Backup.)

 4. Public Order of Revocation, Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9. (1)2017.
  https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/orders/Public_Order_of_Revocation__Corporate_Law_Enforcement.pdf  (Backup.)

Site:
//