Monarken vid gravplats i Jordbro

[Click for English]
Monarkin Staten Sverige

Regeringen, Carl XVI Gustaf, Riksdagen, Folkrörelsen - och det övriga Sverige vägrar ta ansvar för att stoppa III världskriget,
men Vi har rätt att förhindra det III världskriget då ett sådant påverkar Oss, Vår familj, Vår ätt, Vårt folk, Andra folk, hela Östersjöregionen, hela Jorden och universum.
Vi har därför beslutat ta ansvar,
Vi har därför Proklamerat en legitim stat där förut ingen legitim stat fanns,
för att genom denna hävda Nationen Sverige som fredlig zon,
där främmande makts stridsövningar ej är tillåtna,
och där sådana är en krigshandling och en krigsförklaring.

Vi erbjuder Urfolks freds- och kärleksordning Godland vid uppfyllande av villkoren.

I det rådande krisläget, då folket i övrigt "gömmer sig", proklamerar Vi oss som en absolut monark, men det lite längre delmålet är en konstitutionell monarki varför konstitution mm ingår i proklamationen om 20 sidor.  Denna proklamation är i öppen rättssal i samband med ett vittnesmål i Mark och Miljödomstolen inför ~100 deltagare i Nacka 8.9.17 förd till rättens handlingar och Vi är där presenterade som Monark.

Monarkin Staten Sverige instiftar Urfolks ordning genom att restaurera statsskick via urfolks ting och egenproducerade pengar - oxa - som bokförs vid Urfolks föreningar.  Det är den som har Pengamakten; att skapa pengar; som har den verkliga makten.  Vi ger den verkliga makten tillbaka till Folket.  Alla former av krig är kriminaliserade och förbjudna.

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland


MSS historia

MSS Struktur under Gudalandets kärleksordnings domsrätt och tingsordning, 12020-02-21.
Förklarar varför Gudalandets domsrätt nu är den lagliga domsrätten utifrån vilken all annan struktur måste valideras och verifieras.
Leif av Gudalandet förklarar i bloggtråden Sanningskommission och "riksrätt" varför Gudalandet och MSS konstitutionellt sett har vidtagit den enda möjliga åtgärden, PDF kompilat av kommentarer skrivna 5 januari - 17 mars (1)2018, 24 sidor.


Proklamationer

Monarkin Staten Sverige till Regeringen för Kungariket Sverige, 10.09.17.
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
Följebrev till alla ministrar, här till statsministern, 14.9.17.
Följebrev till Anställda vid Kungariket Sverige, 14.9.17.
Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland.  4.11.(1)2018.  Bilaga:  Sveriges Rikes GRUNDLAGAR och Constitutionella Statuter;  Regerings-Form Dat. Stockholm d. 6 Juni (1)1809;  Med ändringar till och med (1)1854.

Övervägande av Monarken Leif I avseende rättshantering av rådande biovapenattack, 23 augusti -21.  Video:MSS stöder att använda DoD Law of War för rättshantering av rådande biovapenattack.  Monarken Leif I den 7 februari -22.
Stefan Ratzeburg letters in English.  He can see with his heart and use it as a tool to see real law for the restoration of the old way before the parasites corrupted everything.
Det pågick redan en världsomfattande militär räddningsoperation när Godland och MSS bildades, vilken MSS ger sitt gillande.  Leif I, Nationens laggivare med mera, Monarkin Staten Sverige, 18 juni -23.  Observera den påverkan detta har på "Order".


Order

Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017.
Public Order of Revocation, Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9. (1)2017.
Direktiv från Monarkin Staten Sverige till kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer, 20.9.17.
Extraordinärt Regleringsbrev, Hitlers Platonistiska ideal ska med retroaktiv verkan från (1)2017-09-08 tas bort ur BBiC modellen och motsvarande.
Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om nationalisering av Centrala Ockupationssystemet.
Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om Nationalisering av alla golfbanor och all bördig jord runt storstäderna samt att organisera beredskapsarbete med rotfruktsodling.Välj Din Lag.  Du måste nu Välja Din Lag, skälen visas på länken.
MSS riks-utskick 26 mars (1)2020 distribuerat till drygt 20 000 svenska lokalpolitiker om ansvar i harmoni med principerna om universell domsrätt / jurisdiktion för de grövsta brotten etablerad i den här realmen vid Nürnberger tribunalerna.
Direktiv om omorganisation av Regeringskansliet m.m. 17.06.(1)2020.


ÖUT-IWOCG-12019-199, beslut i krigstid
Följande delgavs genom båda ovan likalydande skrivelser:
  1. Gudalandets FredsReform omorganiserar Roman Currias specicide genom arresteringsorder till följande …  19.6.19 samt 5.9.19 ÖUT-IWOCG-12019-199.
  2. Court Order; Order To Comply With The Sentence Of This Court, September 5, (1)2019.
  3. Statsbolagens korporativa identifieringsnummer, nämligen Haninge Kommun, Sveriges Domstolar, Strängnäs kommun, Migrationsverket, Polismyndigheten, Regeringskansliet, Sveriges Riksbank, partier, Sveriges Advokatsamfund, Frimurarloger, Riksdagsförvaltningen, Åklagarmyndigheten, Regeringskansliet, Familjehem, m.m..

Separationslag av gen-förgiftade och eko-genetiska

Denna tillfälliga nödlag upphävd i Monarkin Staten Sverige 13 maj -22.  Sidan är ändå gällande avseende påstådda pandemilagar.  WIHLOC of Godland utlyser Separationslag av gen-förgiftade och eko-genetiska människor.


Det Goda Urfolkstinget

Det Goda Urfolkstinget På Mynttorget 8.1.21.  Folket står över regelmakare och kan därför så som här skett ogiltigförklara regler, även om reglerna kallas lagar.


Stiftande dokument

Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
Manifest of Unity of Diarchs of Godland, 12017-06-11.
Declaration of Godland and Charter of Godland, 12017-06-11.
Indigenous World Order Bank of Godland CoNstituting ACT, 11.06.(1)2017.
Diarchs of Godland decree on Baltic sea Indigenous Runes / World Indigenous Runes, 21.6.(1)2017.
Oxa Money
Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), 6.02.(1)2018.


OXA checkar och finansiella instrument grundläggande för återtag av stulna resurser, ny sida öppnas (klicka här)


Metodik och Konceptuella brott, ny sida öppnas (klicka här)


Process att bli med i den lagliga staten, ny sida öppnas (klicka här)


Uttalanden, ny sida öppnas (klicka här)


Mallar för människan att påminna alla om faktum, ny sida öppnas (klicka här)


Associerade Stater, ny sida öppnas (klicka här)


Videos

Proklamationer & Order i videoformat

Monark Leif Erlingsson af Staten Sverige tilltalar Sveriges ministrar. 10.9.17

Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland, m.m., playlist med nedan:
Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland. 9.9.17
Monarch Leif of State Sweden and president Ditta of state Republic Latvia.
Order of Revocation to NATO etc to return all military home to kin.


Stiftande dokument i videoformat

The hidden rulers challenged, playlist med nedan:
We challenged the hidden powers to show that they are legitimate rulers, else we are...  The essence is that the hidden rulers are now challenged to show that they are legitimate, and that otherwise we are the legitimate rulers, and that the people need to organize legitimate courts that are not under the control of the war business economic system.
Diarchs of Godland on justice, introduction. Coronation. 10.6.17
Coronation of Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland. We challenged the hidden rulers
Diarchs of Godland/Östersjöväldet in holy Jordbro of Scandinavia. 10.6.17
Ceremonies in connection with the hidden rulers now having been challenged to show that they are legitimate
Ditta and Leif of Godland/Östersjöväldet on founding documents. 11.6.17
Founding documents read by Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland. Hidden rulers challenged


BSIC/IWOCG Jordbro FredsUrkund 190602 på urfolks kult- och tingsplats, video

Ett kort litet uttalande angående ett andligt bedrägeri för godkännade av offrandet av sig själv och av andra (5 minuter).  Den gudomliga urfolksordningen som har återupprättats genom Ditta & Leif av Gudalandet/Godland avslutar offrandet av Kristus.
BSIC/IWOCG Jordbro FredsUrkund avhandlad i Gudalandets ting på gammal urfolks kult- och tingsplats 190602, playlist.
Vid detta urfolksting etablerade Gudalandets diarker de nya vetenskapliga gränsvärdena för elektromagnetisk strålning, ECNRR protection against electromagnetic weapons warfare, http://www.bsrrw.org/protection/emf-war/, hela standarden i PDF format, http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519final-XXoXX.pdf .

Avskrift och översättning av BSIC/IWOCG Tings beslut vid Galgstenen i Jordbro Sverige den 2:a juni -19, (2.06.(1)2019).  (Den Engelska avskrift som är den mest korrekta skriftliga version som finns:  Transcript of the BSIC/IWOCG court judgement at Gallowstone 2:nd of June -19, (2.06.(1)2019).)


Övriga relevanta videos

Conf Security in Baltic Sea, tally to NATO, Russia etc. 22.04.17. 4/4
www.LoveOrder.info Ditta of Godland beviljade ordföranden för svenska försvarsberedningen och NATO rådgivaren Björn von Sydow motsvarande i storleksordning 1,000,000,000,000 Euro i Baltic Indigenous Runes från Baltic Sea Indigenous Court för att decentralisera alla globala krigsföretag till urfolksadministration och för att sända hem militär personal tillbaka till deras familjer.  Sydow rapporterade aldrig tillbaka till BSIC om hur han använde dessa medel.  Videon är på Engelska.