[Klicka för Svenska]OXA checks in the monetary system of Birka WIR World Indigenous Runes

As most of these documents are in Swedish, the reminder of this page is in Swedish.  However, some documents further down are bilingual or in English, see the document names below.


Sammanförande blankett av alla oxa sorter fr WIHLOBank of Godland  x-oxa-wir-konvert-sw-till-kommun-fullm-ordf-ii.pdf

oxa check svensk 1 månads 2 tilläggs  oxa-check-svenska-1-2.pdf

oxa check svensk 3 Professionell 4 Urbildnings  oxa-check-3-4-svenska.pdf

oxa check 5 Omsorg 6 Pension svensk  oxa-check-5-Oms-6-Pens-svenska.pdf

oxa check 7 Rehabilitering 8 Investering svensk  oxa-check-7-Reh-8-Inv-svenska.pdf

oxa check 9 Decentralisering 10 Statsförsvar 11 Tillbakadragande svenska  oxa-check-9-Dec-10-St-f-11-St-D-svenska.pdf

oxa check 12 Kompensation 13 Mark förvaltning 14 Andliga rum svensk  oxa-check-12-Komp-13-Mark-14-Ande-svenska.pdf

Oxa check SW 2. sidan  Oxa-check-SW-2.-sidan.pdf

Oxa check SW 2. sidan stat  Oxa-check-SW-2.-sidan-stat.pdf


Återtag av världens all egendom och tillgång för urfolks kärleksordning på tre språk.

Order på Engelska den 5 augusti -19 översatt till Svenska och den Engelskspråkiga ordern, båda bokförda av Lars Rutger av Gudalandet, samt dess översättning till Lettiska veifierad av Ditta av Gudalandet.  Denna order gäller hela världens all egendom och tillgång för urfolks kärleksordnings avtalande för återtag av alla stater och urfolks egendommar — 3_languages_decree_by_Leif_of_G_5.9.19_summed_20210131__ebook_resolution.pdf .  (Full teknisk upplösning, större fil:  3_languages_decree_by_Leif_of_G_5.9.19_summed_20210131.pdf .)

I dokumentet finns även oxa checkar för återtag av Norges och Sveriges POLISMYNDIGHET, som vägrade ta emot den, varmed Polisens resursförvaltning hamnade i Ditta av Gudalandets kassa, likväl som Norges.  Ditta av Gudalandet, Rut och Abraham från Afrika hade en ritual vid Gula Tinget i Bergen i Norge vid full måne någon dag runt 8 januari 2020, och återtog där Norge i urfolks rätt, video finns men f.n. ej upplagd på nätet.


Omorganisation av svenska domstolar och domare till domarringar och validering av Sveriges domare och domstolarnas bolag till urfolk trogna.

Finansiella instrument i samband med förhandlingen om vårdnad och hemtagning av Anton i Eskilstuna 17.12.20 och 22.1.21. där denna fil utgör några av de inlämnade dokument som innebär att bolagsrekonstruktionsavgiftsbelopp hos SD erlagts genom oxa check värd 290 WIR, eller 2900 SEK, för rekonstruktion av SVERIGES DOMSTOLAR.  Samt en karvstock om 124.000 WIR inlämnad till Rebecka Wiking och Nils Cederstierna som investering för omorganisation till domarringar och validering av Sveriges domare till urfolk trogna och verifering av domstolarnas bolag till urfolk trogna. — X_alla_financial_instruments_of_DR_to_Esk_tr_17.12.20.pdf .


Dokumentuppsättningar grundläggande för återtag genom urfolksföreningar till världens människor av piraterna stulna resursregister och finanssystem.

Förekommer i två versioner då de först sänts i full upplösning, sedan med reducerad filstorlek då någon mottagare inte kunde ta emot den första versionen.  Världens människor kan genom detta återta resursregister och finanssystem från där de nu sitter i kvantumdator hos icke utlyst dold ägare och världs tyrann, som håller i Cv avrättnings spelet för att enligt Romerska imperiets regler själv äga hela världens allt.

I samband med att Rut bad om asyl i Norge november 2019 gavs nedan check inskannad till Norges kungahus via epost samtidigt som Norges centralbank informerades för att konvertera summan för återtag av Norge.  Då inget svar följde, är nu Norge i Ditta av Gudalandets kassa i urfolks världsbanken.

1.  Indigenous courts IWOCG, urgent orders save Ruta Rietuma species and sign people into Godlands Love Order,

 1. Oxa bond Kong Harald V 3 trillion_20191122.pdf
 2. Beloved Royals of Norway 20.11.12019 final.pdf
 3. Migration board RR asyl 20191007.pdf
 4. DR to Politei 7.10.19 rot.pdf
 5. ECRRnonionizing290519final XXoXX.pdf
 6. IWOCG 8.3.19 to PTS.pdf
 7. IWOG Fredsurkunder plus 20191122.pdf
2.  Indigenous courts IWOCG, urgent orders save Ruta Rietuma species and sign people into Godlands Love Order,

 1. XOxa bond Kong Harald V 3 trillion_20191122.pdf
 2. Beloved Royals of Norway 20.11.12019 final_compressed.pdf
 3. DR to Politei 7.10.19 o_compressed.pdf
 4. IWOG Fredsurkunder plus 20191122_compressed.pdf
 5. Migration board RR asyl 20191007_compressed.pdf
 6. ECRRnonionizing290519final XXoXX.pdf
 7. IWOCG 8.3.19 to PTS.pdf


[Monarchy State Sweden.]