[Click for English]
Följebrev till alla ministrar, här till statsministern

Följebrev till alla ministrar, här till statsministern, med länkar till bifogade dokument, och till backup versioner pga störsändande "gremlins" där ute:

Subject: Stefan Löfven, I det rådande krisläget, då folket i övrigt "gömmer sig", ...
Date: Thu, 14 Sep 2017 20:55:00 +0200
From: leif erlingsson <leif@lege.net>
Reply-To: leif erlingsson <leif@lege.net>
Organization: Monarkin Staten Sverige, http://monarkin-staten-sverige.lege.net/
To: Stefan Löfven <statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se>


Stefan Löfven,

det är med glädje jag erbjuder Er en plats i min interimistiska regering för staten Monarkin Staten Sverige, förutsättningarna framgår av bifogade Proklamationer, etc., och Ni ska besvara erbjudandet inom en vecka, d.v.s. t.o.m. 21 september.

Som Monark af Staten Sverige har Vi genom att proklamera en legitim stat för nationen befriat Er från tidigare avtal och överenskommelser, varför Ni är fri att anta Vårt erbjudande.  Proklamationen har registrerats 8.9.17. hos Nacka tingsrätt i samband med offentligt vittnesmål i rättssal inför c:a 100 professionella deltagare, där urfolkstingets beslut om metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle inlämnades.

Det är den som har Pengamakten; att skapa pengar; som har den verkliga makten.  Vi ger den verkliga makten tillbaka till Folket.  Alla former av krig är kriminaliserade och förbjudna.

Monarkin Staten Sverige ingår i Godland genom diarki med Ditta af Östersjöväldet, Ditta of Godland, Konna of Godland, som samtidigt är President of state Republic Latvia.  Monarkin Staten Sverige och State Republic Latvia är därmed två stater som erkänner varandra.  State Republic Latvia's stiftande dokument finns via  http://www.latvijasrepublika.info/ .


Varma hälsningar från Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland


Bilagor:
 1. Monarkin Staten Sverige till Regeringen för Kungariket Sverige, 10.09.17.
  https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Monarkin_Staten_Sverige_genom_Monarken_till_Regeringen_for_Konungariket_Sverige.pdf  (Backup.)

 2. Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
  https://web.archive.org/web/20170918210409/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Proklamation_av_Monarkin_Staten_Sverige.pdf  (Backup.)

 3. Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017.
  https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/orders/Public_Order_of_Revocation_and_Return_to_Kin.pdf  (Backup.)

 4. Public Order of Revocation, Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9. (1)2017.
  https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/orders/Public_Order_of_Revocation__Corporate_Law_Enforcement.pdf  (Backup.)

Site:
//