[Länk hit]


Folket står över regelmakare och kan därför så som här skett ogiltigförklara regler,
även om reglerna kallas lagar.Det Goda Urfolkstinget På Mynttorget 8.1.21.
direkt efter Riksdagens votering om COVID-19 lagen.


    Transkription av video, två olika videos har använts, där Maneka Hellebergs video är att föredra för att bäst se vad som händer men där vissa detaljer syns och hörs bättre i Ditta Rietumas video.  Utdrag ur dessa videos kan komma att publiceras separat länkat till någon uppladdningstjänst som inte är känd för censur men i rådande censurläge är det oklokt att här länka till dem till varifrån de är hämtade.  Talspråk har behållits, ingen ändring till skriftspråksord har gjorts av talspråksord som "dom" o.s.v..


Folkstatens Konungariket Sverige medborgare med vänner har kommit till Riksdagen och uttrycker högt avtalsbrott-statskupp som skett i Riksdagen.

Vi ropar Grundlagsbrott

Grundlagsbrott, Grundlagsbrott, Grundlagsbrott, Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, Grundlagsbrott.


Vi håller domarring som upplöser Riksdagsbeslut

Ditta Rietuma:  Ni är en Domarring.  Ni är redan en Domarring.  Ni behöver inte skapa nått.  Ni behöver bara att göra en utredning i något ämne som ni behöver besluta om.  Vi gör en utredning, vi läser igenom det och sen beslutar vi själva.  Vi är urfolks domarring.  Vi har rätt att bestämma här.  Och det är dom som måste ha med oss ett avtal [not. korrekt ordföljd:  som måste ha ett avtal med oss].  Och dom har inte det.  Så det som händer där är helt olagligt.  Så det är lugnt.  Det är helt olagligt.  Det har ingen verkan.

Peter:  Hur ska vi komma åt det då?

Ditta Rietuma:  Vi behöver helt enkelt här och nu ...

Maneka Helleberg:  Jag tror inte på antingen eller.  Man måste göra allt.  Både och.  Vi tar parti och...

Ditta Rietuma:  Vi kan hålla domarring här.

Maneka Helleberg:  Ja, ja.

Ditta Rietuma:  Vi är domarna.

Maneka Helleberg:  Absolut.

Ditta Rietuma:  Vad heter du?  — Fredrika.  Pernilla Rosengren.  Ditta av Gudalandet.  Lexus.  Peter.  Kristina.  Klitt.  Maneka Helleberg.  Ulla.  Helena Mattson.  Marianne.

Margit:  Vi ska skapa en egen domstol.

Ditta Rietuma:  Vad heter du, domaren?

Margit:  Nej, jag kan inte vara domare.

Ditta Rietuma:  Jo!

Margit:  Ja, jag heter Margit.

Ditta Rietuma:  Det är domaren Margit.

Fredrika.

Ditta Rietuma:  Vi har här en domarring.  [Vinkar till Maneka Helleberg.

Maneka Helleberg:  Ja, jag filmar.]

Ditta Rietuma:  Tystnad domarringen.  Så vi är alla vittnen till att här i dag har begåtts ett grundlagsbrott.  Är vi det?

I korus, kraftfullt från alla i ringen:  JAAAAA.

Ditta Rietuma:  Och dom här människorna där inne dom har försökt att stoppa Konungariket Sverige grundlagar.  Har dom det?

I korus, kraftfullt från alla i ringen:  JAAAAA.

Röst kommer in i ringen, det är en man i polisuniform:  Ursäkta mig, jag ska informera om att ni utgör en allmän sammankomst när ni uttrycker era budskap på de här plakaten och då får ni bara vara åtta personer.  Antingen tar ni ner plakaten som uttrycker åsikter eller så blir ni åtta personer.

Ditta Rietuma:  Men just nu håller vi ju en domarring.

Marianne:  Jag måste förstå det här hur plakaten gör att vi inte kan stå här, vad handlar det om?

Mannen i polisuniform:  Det har inget med viruset att göra, det handlar om juridik.

Marianne:  Det är det jag förstår, det är det jag förstår, och det har du ju hela dom där, pekar på riksdagshuset, som bestämde nu, det har ju ingenting med viruset att göra.  Det har ju bara med att vi inte ska få prata med varandra att göra, det är det dom håller på med.

Kristina:  Men ska dom censurera oss?

Klitt:  Den här grundlagen, visar upp papper för mannen i polisuniform...  Blir avbruten:

Mannen i polisuniform:  Ni får vara åtta personer.

Maneka Helleberg:  Vi protesterar mot den lagen.  Vi protesterar mot lagen om att vi bara ska få vara åtta personer.  Och enligt grundlagen så har vi rätt att protestera mot den lagen.  Men vi protesterar mot den lagen att vi ska vara åtta personer.

Marianne:  Vi är dåliga på att räkna.

Mannen i polisuniform:  Ni är tjugo stycken

Ditta Rietuma:  Okej, vi avslutar domarringen.  Han har räknat, han har räknat att vi är tjugo i domarringen här i gammal urfolkssed att hålla domarring och vi håller nu domarring och vi säger ...

Maneka Helleberg:  Och vi är på en urheljgdsplats, vilket är otroligt starkt i grundlagen.

Ditta Rietuma:  På en helig urfolksplats här.  Och här har vi stiftat nu att det där beslutet där, pekar på riksdagshuset, är helt ogiltigt.  Och det gäller inte.  Och vi befriar alla som tror sig tagna av det här beslutet från ansvaret att genomföra det här brottsliga, grundlagsvidriga beslutet.  Och vi tjugo som polisen har räknat fram oss, vi tjugo i domarringen, vi har beslutat att det här brottet är nu dokumenterat och det är upplöst från att vara laggiltigt.

Maneka Helleberg:  Är vi överens?

I korus, kraftfullt från alla i ringen:  JAAAAA.

Ditta Rietuma:  Må det vara så.  Folket är befriat från brottet.

Ditta Rietuma bockar mot Mannen i polisuniform och säger till honom:  Tack så jättemycket att du hjälpte med räkningen.  Mannen nickar.

Maneka Helleberg:  Vi har en polis som vittne.  Och jag förstår att det inte är lätt för dig att stå där.  Men vi har våra rättigheter och vi tänker stå upp för dom.

[Till Monarkin Staten Sverige och Folkstatens Konungariket Sverige.]

        Sidan skapad (1)2021-01-11 12:53:01 UTC.


//