[Länk hit]WIHLOC of Godland utlyser Separationslag av gen-förgiftade och eko-genetiska människor.

Det finns inte tillräckligt med data om de genetiska mRNA experimentinjektionerna för att garantera att de är säkra vare sig för de injicerade eller för de icke injicerade att befinna sig i närheten av de injicerade.  I detta nödläge etablerar WIHLOC of Godland därför separationslagen av gen-förgiftade och eko-genetiska människor.

Beslut-Sanningsredogörelse om ockupation av Sverige av främmande makt, statens återtag genom Monarkin Staten Sverige urfolks regering av Leif av Gudalandet, även känd som Leif Erlingsson.  Separationslag av akut nödvändighet för separation av de gen-modifierade smittsamma människorna från eko-genetiska människor.  30.4.21.

IHWOCG separations lagen av folkstatens KS genförgiftade smittsamma 30.4.21.

IHWOCG authority and friendliness oath form I.

Det Goda Urfolks Tingets på Mynttorget beslut ogiltigförklarar COVID 19 lagen direkt efter dess utlysande i Riksdagen.

Det Goda Urfolks Tingets beslut om Riksdagens COVID 19 LAG, 8.1.21.


[Till Monarkin Staten Sverige och Folkstatens Konungariket Sverige.]

//